Villkor

Make it Fair

Villkor

Generellt

Föraren/hyresmannen ska ha fyllt 18år samt inneha giltigt körkort.

Våra priser inkluderar ej drivmedel.

Ev. självriskreducering tillkommer. I de priser som inkluderar fri körsträcka räknas varje på börjat dygn som helt dygn och debiteras därefter.

Avbeställning för fordon som reserverats men ej avhämtats debiterar vi en kostnad som motsvarar ett dygns hyra om avbeställningen inte gjorts 24 timmar före.

Betalning. Vi tar gärna emot betalning med kreditkort. Om hyran betalas kontant ska en förskotts betalning ske som motsvarar det beräknade hyresbeloppet dock minst 1000 kronor. Förare/hyresman som är under 24 år måste erlägga en depositionsavgift på minst 1500kronor.

Betalning för förseelser. Hyresmannen är ansvarig för samtliga böter eller kostnader under hyrestiden som uppkommit på grund av parkerings- eller andra trafikförseelser. Parkeringsböter ska betalas omgående av hyresmannen. Om så ej sker debiterar vi en expeditionskostnad på 150 kronor per förseelse och påminnelse.

Försäkring

Samtliga bilar är helförsäkrade.

Hyresmannens självrisker gentemot uthyraren vid de olika försäkringsmomenten är per skada följande:

Skada
Kostnad
Med tecknad självriskreducering
Vagnskada
15000:-
7500:-
Trafikskada
7500:-
5000:-
Stöld/inbrott
15000:-
7500:-
Brandskada
15000:-
7500:-
Glasskada
5000:-
3000:-
Bärgning och räddning
5000:-
3000:-

Skada eget vållande av förare under 25 år   (utöver moment ovan 1500:-) 

På prisgrupp H och I tillkommer 1000:- per skademoment.

Nämnda självrisker inkluderar gällande mervärdeskatt. Hyresmannen kan mot särskild avgift (självriskreducering) i respektive försäkringsmoment. Sådan reducering kan dock inte ske beträffande s.k. ungdomssjälvrisk (tillämpas vid eget vållande vid trafikskada om föraren är under 25 år )eller s.k. extra stöldsjälvrisk (tillämpas om bilen blir stulen med nyckel enligt bilens marknadsvärde) eller vid utnyttjande av rättsskyddsförsäkringen (självrisk enl. försäkringsbolagens villkor).

Avgiften för självrisk reducering är 100 kr dygn/ 500 kr vecka för personbil och 125 kr dygn/ 625 kr vecka för buss och lastbil.

Tecknad självriskreducering friskriver ej hyresmannen från ansvar för reparationskostnader avseende skador som uppstått genom vårdslöshet t.ex. slarvigt lastad bil, fläckadeller trasig inredning, sönderbrutna reglage och liknande

Rökning och djur är förbjudet i alla våra fordon.

Körning utanför Sverige måste meddelas innan bokning.

Kontakt

Har ni
Någon fundering?

Är det något ni undrar över gällande våra bilar eller hur vår uthyrning fungerar? Skicka iväg ett meddelande så återkommer vi snarast.

Skoter, minibuss, lastbil eller släpvagn? Audi, Volvo, BMW eller Volkswagen?

Ja, vi förstår att det kan vara svårt att välja när vi har så många bra alternativ.

Har du behovet att hyra ett fordon så kan vi garanterat göra dig nöjd.

Kontakt

0920-103 88

Fabriksvägen 3
972 54, Luleå

© 2020 All Rights Reserved

Skoter, minibuss, lastbil eller släpvagn? Audio, Volvo, BMW eller Volkswagen?

Ja, vi förstår att det kan vara svårt att välja när vi har så många bra alternativ.

Har du behovet att hyra ett fordon så kan vi garanterat göra dig nöjd.

Kontakt

0920-103 88

Fabriksvägen 3
972 54, Luleå

Powered by