Personbilar         Minibussar         Transportbilar         Snöskotrar         Släpvagnar                 Villkor      Kontakt     Startsidan  

 

 Villkor 

 

Föraren/hyresmannen ska ha fyllt 18 år samt inneha giltigt körkort.

 

Våra priser inkluderar ej drivmedel om detta ej framgår av prislistan.

 

Minimihyra 250:- Ev. självriskreducering tillkommer. I de priser som inkluderar fri körsträcka räknas varje påbörjat dygn som helt dygn och debiteras därefter.

 

Avbeställning för fordon som reserverats men ej avhämtats debiterar vi en kostnad som motsvarar ett dygns hyra om avbeställningen inte gjorts 24 timmar före.

 

Betalning. Vi tar gärna emot betalning med kontokort. Om hyran betalas kontant ska en förskottsbetalning ske som motsvarar det beräknade hyresbeloppet dock minst 1000 kronor. Förare/hyresman som är under 24 år måste erlägga en depositionsavgift på minst 1500 kronor.

 

Betalning för förseelser. Hyresmannen är ansvarig för samtliga böter eller kostnader under hyrestiden som uppkommit på grund av parkerings- eller andra trafikförseelser. Parkeringsböter ska betalas omgående av hyresmannen. Om så ej sker debiterar vi en expeditionskostnad på 150 kronor per förseelse och påminnelse.

 

Försäkring. Samtliga bilar är helförsäkrade.

Hyresmannens självrisker gentemot uthyraren vid de olika försäkringsmomenten är per skada följande:

(Priserna inom parentes gäller vid tecknade av självriskreducering)

 Vagnskada  15.000:-  (5.000:-)
 Trafikskada    7.850:-  (2.500:-)
 Stöld/inbrott   12.500:-  (2.000:-) *endast inbrott
 Brandskada  12.500:-  (2.000:-)
 Glasskada   3.000:-  (1.500:-)
 Bärgning och räddning   3.000:-  (1.500:-)
 Stöld med nyckel   Bilens marknadsvärde  

Skada eget vållande av förare under 25 år   (utöver moment ovan 1500:-)

På prisgrupp H och I tillkommer 1000:- per skademoment.

 

Nämnda självrisker inkluderar gällande mervärdeskatt. Hyresmannen kan mot särskild avgift (självriskreducering) i respektive försäkringsmoment. Sådan reducering kan dock inte ske beträffande s.k. ungdomssjälvrisk (tillämpas vid eget vållande vid trafikskada om föraren är under 25 år ) eller s.k. extra stöldsjälvrisk (tillämpas om bilen stjäls med nyckel enligt bilens marknadsvärde) eller vid utnyttjande av rättsskyddsförsäkringen (självrisk enl. försäkringsbolagens villkor).

 

Avgiften för självriskreducering är 100 kr dygn/ 500 kr vecka för personbil och 125 kr dygn/ 625 kr vecka för buss och lastbil.

 

Tecknad självriskreducering friskriver ej hyresmannen från ansvar för reparationskostnader avseende skador som uppstått genom vårdslöshet t.ex. slarvigt lastad bil, fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna reglage och liknande.